آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

بروز انقلاب صنعتی موجب رشد و تعالی حیرت‌انگیز سازمان‌ها گردید.با افزایش تخصص و گسترش پیچیدگی سازمان‌ها و شرکت‌ها امر تصمیم‌گیری و همچنین تخصیص منابع موجود بین فعالیت‌های بخش های مختلف آن به‌منظور دستیابی به حداکثر کارآیی،مشکل شده و نیاز به سیستماتیک نمودن تصمیمات داشت. فرایند تصمیم گیری دارای نقشی اساسی در ارتقای بهره وری در صنایع تولیدی و خدماتی می باشد. در دنیای رقابتی کنونی، برای موسسه ها، داشتن بهترین توالی انجام عملیات و زمان بندی مناسب فعالیتها یک نیاز اساسی به منظور بقا می باشد.

تشریح فرایند برنامه ریزی با استفاده از مدلهای ریاضی صورت می گیرد و این امر با تشریح منابع و فعالیت ها و تبدیل اهداف مورد نظر به تابع هدف انجام می شود. بنابراین در یک مدل برنامه ریزی خطی سه عنصر منابع، فعالیت ها و توابع هدف نقش کلیدی دارند. منابع بر حسب قابلیتهای کمی و کیفی خود مشخص می شوند و هر مدل نشان دهنده ی نوع و میزان منابع بکار رفته در آن می باشد. فعالیتها نیز بر حسب اطلاعاتی مانند منابع مورد نیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می شوند. توابع هدف نیز شامل هزینه های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت ها می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحقیق در عملیات به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس اول: مفاهیم برنامه ریزی خطی و مدل سازی
  • مقدمه
  • مدلسازی مسائل
  • تعاریف
  • فرآیند تصمیم گیری و حل مسائل
  • بخش های اصلی مدل برنامه ریزی خطی
  • مدل کلی یک برنامه ریزی خطی
  • تعریف پارامترها و متغیرها
  • فرضیات برنامه ریزی خطی
  • تبدیلات مدل برنامه ریزی خطی
 • درس دوم: روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی
  • روش ترسیمی
  • آنالیز روش ترسیمی
  • روش سیمپلکس
  • حالت های غیر استاندارد سیمپلکس
  • سیمپلکس دومرحله ای
  • روش Mبزرگ
  • بررسی حالات خاص روش سیمپلکس
 • درس سوم: جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده
  • بردار و فضای برداری
  • استقلال بردارها
  • وابستگی بردارها
  • ماتریس ها
  • ماتریس های خاص
  • اعمال سطری و ستونی ماتریس
  • دترمینان
  • رتبه ی ماتریس
  • ماتریس وارون
  • سیمپلکس اصلاح شده
 • درس چهارم: دوگان مسائل برنامه ریزی خطی
  • روابط متقابل مسائل اولیه و ثانویه
  • قضایای مسئله ی دوگان
  • روابط متقابل جوابهای مساله ی اولیه و ثانویه
  • روابط متقابل جداول مساله ی اولیه و ثانویه
  • روابط متقابل ماتریس مساله ی اولیه و ثانویه
  • تفسیر اقتصادی جداول سیمپلکس
  • روش حل سیمپلکس ثانویه
  • مقایسه روش سیمپلکس معمولی و سیمپلکس ثانویه
  • نوع خاص سیمپلکس ثانویه
  • قضیه فارکاس
  • مسائل معادل در برنامه ریزی خطی
 • درس پنجم: تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتریک
  • تحلیل حساسیت
  • حالات مختلف آنالیز حساسیت
  • تاثیر تغییرات ضرایب در جواب بهینه
  • تعیین حدود ضرایب بگونه ای که جواب بهینه تغییر نکند
  • تاثیر تغییرات ساختاری مسائل برنامه ریزی بر جواب بهینه
  • قانون صد در صد
  • برنامه ریزی پارامتریک

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحقیق در عملیات به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *