راهنمای استفاده از تابع blkdiag در متلب

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

تابع blkdiag برای ساختن ماتریس‌های قطری بلوکی با استفاده از ترکیب چند ماتریس به کار می‌رود. این عملیات، در زمینه‌های مختلف، همچون مهندسی کنترل و روش‌های بهینه‌سازی کاربردهای فراوانی دارد.

 

نحوه استفاده: 

نمونه ای از شیوه فراخوانی این تابع در ادامه آمده است:

A = [1 2; 3 4];

B = eye(2);

C = 5 * onec(3);

blkdiag(A, B, C)

ans=

     ۱      ۲      ۰      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۳      ۴      ۰      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۱      ۰      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۰      ۱      ۰      ۰       ۰

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

     ۰      ۰      ۰      ۰      ۵      ۵       ۵

 

مطالب پیشنهادی‎

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *