آموزش فرآیند های تصادفی

آموزش فرآیند های تصادفی

اصلی ترین درس مخابرات سیستم برای کارشناسی ارشد که در تمامی درسهای دیگر این رشته کاربرد دارد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فرآیند های تصادفی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مروری بر تئوری احتمالات
  • احتمال شرطی
  • پیشامدهای مستقل از هم
  • متغیر تصادفی
  • تابع توزیع و خواص آن
  • تابع چگالی و خواص آن 
  • تابع متغیر تصادفی
  • توابع توزیع و احتمال توام و کناری دو متغیر تصادفی
  • میانگین های آماری
  • تساوی متغیر های تصادفی
  • توابع مشخصه و مولد احتمال و خواص آنها
  • توابع مشخصه و مولد احتمال توام دو متغیر تصادفی
  • توزیع دو جمله ای
  • توزیع پواسون
  • متغیر تصادفی نرمال و خواص آن
  • دو متغیر تصادفی تواما نرمال
  • بردار تصادفی
  • رشته تصادفی
  • قضیه حد مرکزی
 • درس دوم: برسی فرایندهای تصادفی
  • فرایند تصادفی
  • ممانهای فرایند تصادفی
  • دسته بندی فرایند تصادفی
  • فرایندهای ایستان
  • فرایندهای پواسون
  • فرایندهای سیگنال تلگرافی 
  • فرایندهای نرمال
  • فرایندهای نویز سفید
  • فرایندهای وینر
  • انتقال فرایندهای تصادفی توسط سیستم ها
  • ایمپالسهای پواسون
  • ارگادیک بودن یک فرایند
 • درس سوم: طیف توان و بسط های متعامد فرایند
  • چگالی طیف توان فرایندهای تصادفی
  • خواص چگالی طیف توان
  • خواص تابع خود بستگی فرایندهای تصادفی
  • فرایندهای تحلیلی و پایین گذر معادل فرایند های میان گذر
  • بسط های متعامد فرایندهای تصادفی
 • درس چهارم: فرایندهای باند محدود و فرایندهای گسسته زمان
  • فرایندهای حداقل فاز
  • فرایندهای باند محدود
  • فرایندهای گسسته زمان
  • چند مدل مفید برای فرایندهای گسسته زمان
  • سفید کردن فرایندهای گسسته زمان
 • درس پنجم: مروری بر نظریه تخمین
  • معیار MAP
  • معیار MMS
  • معیار LMMS

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی مخابرات
 • کنترل
 • قدرت

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فرآیند های تصادفی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *