هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران – دانشگاه فردوسی مشهد – شهریور ۱۳۹۰

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم های هوشمند – یادبود پروفسور کارو لوکس

ثبت نام در دوره آموزشی متلب و هوش مصنوعی برای مهندسین صنایع — اسفند ۸۹

برگزاری کارگاه آموزشی شبکه عصبی در تبریز

راه اندازی سایت الگوریتم رقابت استعماری

اولین کنفرانس مجازی هوش مصنوعی با موضوع الگوریتم رقابت استعماری – ثبت نام رایگان

هجدهمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران – ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ – اصفهان

آگهی دعوت به همکاری در تالیف کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق