تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش کاربردی نرم افزار لینگو

آموزش کاربردی نرم افزار لینگو

گنجینه آموزش های GAMS

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش طراحی آزمایش و بهینه سازی

آموزش طراحی آزمایش و بهینه سازی

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

حل مثال حمل و نقل مدل سازی ریاضی و فرم پارامتریک مدل نوشتن مدل در گمز، خطا گیری و تحلیل خروجی

دانلود رایگان آموزش قسمت های اصلی کد نویسی در نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش بهینه سازی کنترل کننده های فازی با الگوریتم ژنتیک

آموزش بهینه سازی کنترل کننده های فازی با الگوریتم ژنتیک

عملگر '. (به علامت نقطه توجه کنید) و تابع معادل آن transpose برای محاسبه ترانهاده یا ترانسپوز یک ماتریس کاربرد دارند. بر خلاف عملگر ' یا تابع معادل آن ctranspose، نتیجه این عملیات، باعث مزدوج شدن درایه‌ها نمی‌شود.

راهنمای استفاده از عملگر .’, transpose در متلب