xعدم نمایش
Faradars Discount
۴۱٪ تخفیف جشنواره تخفیف، ویژه تابستان کد تخفیف: SMR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

آموزش ارتباط نرم افزارهای GAMS و MATLAB

آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو (LINGO)

آموزش الگوریتم تجزیه بندرز با پیاده سازی در GAMS

آموزش نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

جستجوی هارمونی

آموزش الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA در متلب

آموزش الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA در متلب

فرادرس آموزش الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری