فیلم آموزشی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب (به زبان فارسی)

 

الگوریتم جستجوی ممنوع یا Tabu Search و یا به اختصار TS، یکی از قوی ترین الگوریتم ها در زمینه حل مسائل بهینه سازی، به خصوص مسائل بهینه سازی مبتنی بر گراف و مسائل بهینه سازی ترکیباتی (Combinatorial Optimization) است. این الگوریتم در اواخر دهه ۱۹۸۰ و توسط گلووِر (Glover) و همکارانش ارائه گردید. این الگوریتم پاسخ های بسیار مناسبی را برای انواع مسائل گسسته به خصوص مسائل جایگشتی (مانند مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP و مسأله n وزیر) ارائه می کند.

در فیلم آموزشی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب، پس از مرور مبانی تئوری الگوریتم جستجوی ممنوع، پیاده سازی عملی این الگوریتم در محیط متلب، برای حل مسأله n وزیر (یا n-Queens Problem) مورد بررسی قرار گرفته است. این برنامه به صورت گام به گام در محیط متلب پیاده سازی شده است و به راحتی می توان با اعمال تغییرات کوچک، آن را برای حل انواع مسائل گسسته، به ویژه مسائل جایگشتی (مانند مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP، مسأله تخصیص درجه ۲ یا QAP و انواع مسائل زمان بندی) استفاده نمود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

ادامه مطلب >>

دانلود کد الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد

دانلود کد الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد

الگوریتم جستجوی ممنوعه یا Tabu Search و یا به اختصار TS، یکی از قوی ترین الگوریتم ها در زمینه حل مسائل بهینه سازی، به خصوص مسائل بهینه سازی مبتنی بر گراف و مسائل بهینه سازی ترکیباتی (Combinatorial Optimization) است. این الگوریتم در اواخر دهه ۱۹۸۰ و توسط گلووِر (Glover) و همکارانش ارائه گردید. غالبا یکی از مسائلی که برای حل آنها از الگوریتم TS استفاده می شود، مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP است. این الگوریتم پاسخ های بسیار مناسبی را برای انواع مسائل گسسته به خصوص مسأله TSP ارائه می کند. متلب سایت در این پست، کد آماده متلب را که در آن مسأله TSP بااستفاده از الگوریتم TS حل شده است، در اختیار خوانندگان و مراجعین محترم متلب سایت قرار داده است. به ادامه مطلب توجه فرمایید.

ادامه مطلب >>