داده کاوی در مهندسی صنایع

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای طبقه بندی

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای رگرسیون

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای ماشین بردار پشتیبان یا SVM

فیلم آموزشی انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی

فیلم آموزشی تحلیل مولفه اساسی یا PCA در متلب (به زبان فارسی)

بسته طلایی فیلم‌های آموزشی داده کاوی یا Data Mining در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)