کاربردهای داده کاوی و هوش تجاری در زندگی واقعی — راهنمای کاربردی

کلان داده (Big Data) چیست؟ — راهنمای ساده

یادگیری ماشین چیست؟ — به زبان ساده

داده کاوی (Data Mining) — به بیان ساده

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت شبکه عصبی GMDH به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش تجزیه و تحلیل داده ها در Excel

آموزش تجزیه و تحلیل داده ها در Excel

آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler

آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler و حل مثال های کاربردی داده کاوی