​فیلم آموزشی اتصالات ورودی و خروجی به PLC ها

فرادرس آموزشی ریشه یابی و ترسیم اعداد مختلط در متلب

دعوت به عضویت در تیم ارزیابی آموزش های فرادرس‎