Faradars Discount
۵۰٪ تخفیف تخفیف فرادرس ویژه روز دانشجو کد تخفیف: AZAR97
Faradars Discount
فرصت باقیمانده تخفیف ویژه
آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

فرادرس آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

فرادرس آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه کنترل فازی- سری دوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه کنترل فازی- سری دوم

نمایشگاه آموزش های فرادرس در فروردین ۱۳۹۴

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت برق ايران

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

دانلود رایگان مقالات فصلنامه علم و مهندسی سرامیک

دانلود رایگان مقالات فصلنامه علم و مهندسی سرامیک

فرادرس کار با افزونه های کاربردی وردپرس (WordPress)

آموزش کار با افزونه های کاربردی (WordPress)

آموزش های فرادرس در زمینه هوش محاسباتی