تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش حسابداری مقدماتی

آموزش حسابداری مقدماتی

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی (بخش اول)

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی

آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس اقتصاد سنجی