مجموعه ۱۰ فیلم آموزشی از نشست های اولین دوره وبینار محاسبات تکاملی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی برنامه نویسی مقدماتی متلب – تهیه شده توسط شرکت سازنده متلب

فیلم آموزشی طراحی رابط های گرافیکی GUI در متلب – تهیه شده توسط شرکت سازنده متلب

فیلم آموزشی آشنایی با متلب – تهیه شده توسط شرکت سازنده متلب