جستجوی هارمونی

جستجوی هارمونی

 

در علم کامپیوتر و تحقیق در عملیات، جستجوی هارمونی یا HS یک الگوریتم الهام گرفته شده از پدیده‌های طبیعی‌ است (این دسته از الگوریتم‌ها به الگوریتم‌های متاهیورستیک، محاسبات نرم یا تکاملی نیز معروف هستند) که توسط زنگ ووگیم در سال ۲۰۰۱ و با الهام از فرایند بدیهه‌سازی موسیقی‌دانان ارائه شده است. در الگوریتم HS، هر موسیقی‌دان (متغیر تصمیم‌) یک نوت (یک مقدار) را برای یافتن بهترین هارمونی (بهینه سراسری) می‌نوازد (تولید می‌کند).

ادامه مطلب >>

فرادرس آموزش الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

فرادرس آموزش الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری یا Teaching-Learning-Based Optimization (به اختصار TLBO)، یکی از جدیدترین الگوریتم هایبهینه سازی هوشمند است که در سال ۲۰۱۱ و با الهام گرفتن از فرایند یادگیری و آموزش، ابداع شده است. در الگوریتم TLBO یک مدل ریاضی برای آموزش و یادگیری در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب >>

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

راحی کنترل کننده مبتنی بر فیدبک حالت، برای سیستم های خطی با رویکردهای مختلفی قابل انجام است که در بهترین حالت، می توان موضوع این طراحی را، در قالب یک مسأله بهینه سازی دینامیکی و کنترل بهینه تعریف و با رویکرد LQR حل نمود.

ادامه مطلب >>

فرادرس آموزش طراحی کنترل مقاوم H∞/H2 با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

فرادرس آموزش طراحی کنترل مقاوم H∞/H2 با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

کنترل مقاوم یا Robust Control یکی از استراتژی های طراحی سیستم های کنترل است، که در آن بر روی ثبات و مقاومت عملکرد سیستم کنترلی در مقابل تغییرات و نایقینی ها، تاکید می شود و هدف از طراحی، ایجاد یک سیستم کنترلی است که تغییرات در شرایط سیستم، کمترین اثر را در خروجی داشته باشد. به عبارت دیگر، افزایش قابلیت اطمینان سیستم، مهم ترین هدفی است که در طراحی کنترل مقاوم مد نظر قرار می گیرد. به ویژه، تامین عملکرد مناسب و یا پایداری در حضور عوامل نایقین، دینامیک های مدل نشده و یا عوامل مزاحم مانند اغتشاش و ورودی های ناخواسته، از جمله اصلی ترین اهداف در طراحی سیستم های کنترل مقاوم است.

ادامه مطلب >>