تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

دانلود اسلاید ارائه پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

مراجع مرتبط با نرم افزار برنامه ریزی پروژه Primavera

آموزش آشنایی با تحقیق در عملیات نرم

آموزش آشنایی با تحقیق در عملیات نرم

آموزش مدل های حمل و نقل و تخصیص

آموزش مدل های حمل و نقل و تخصیص

گنجینه آموزش های GAMS

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار MSP 2013

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)