x عدم نمایش
Faradars Discount
تا ۵۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف عیدانه فرادرس کد تخفیف: GDR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

آموزش تهیه و تولید نقشه با ArcGIS

آموزش متره برآورد و صورت وضعیت با Excel (دوره مقدماتی)

آموزش هیدرولیک برای مهندسین عمران

آموزش هیدرولیک برای مهندسین عمران

آموزش آشنایی با اصول و کاربرد طراحی با نرم افزار

آموزش دینامیک سازه ها

آموزش آرشیکد

آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

آموزش تحلیل سازه ها ۱