Faradars Discount
۵۰٪ تخفیف تخفیف فرادرس ویژه روز دانشجو کد تخفیف: AZAR97
Faradars Discount
فرصت باقیمانده تخفیف ویژه
آموزش تهیه و تولید نقشه با ArcGIS

آموزش تهیه و تولید نقشه با ArcGIS

آموزش متره برآورد و صورت وضعیت با Excel (دوره مقدماتی)

آموزش متره برآورد و صورت وضعیت با Excel (دوره مقدماتی)

آموزش هیدرولیک برای مهندسین عمران

آموزش هیدرولیک برای مهندسین عمران

آموزش آشنایی با اصول و کاربرد طراحی با نرم افزار

آموزش آشنایی با اصول و کاربرد طراحی با نرم افزار

آموزش دینامیک سازه ها

آموزش دینامیک سازه ها

آموزش آرشیکد

آموزش آرشیکد

آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

آموزش تحلیل سازه ها 1

آموزش تحلیل سازه ها ۱