آموزش مکاترونیک کاربردی 1

آموزش مکاترونیک کاربردی ۱

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مهندسی مکانیک، مکاترونیک و روباتیک

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مهندسی مکانیک، مکاترونیک و روباتیک

فیلم آموزشی بررسی کنترل فعال سازه با الگوریتم های کلاسیک و هوشمند

فیلم آموزشی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD) (به زبان فارسی)

دوره های آموزشی متلب و هوش مصنوعی

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی