با matplotlib از دستورات گرافیکی متلب در برنامه نویسی پایتان (python) استفاده کنید

 

استفاده از دستورات گرافیکی متلب در پایتان (python)

 

واقعاً حیف است دستور ساده و پرقدرتی مثل plot و mesh تنها محدود به ترمینال اصلی متلب باشد. matplotlib این مشکل را حل کرده است. اگر با زبان python کار می کنید، قطعاً به استفاده فراوان آن در طراحی وب تعاملی نیز آشنا هستید. حال در این زبان، با استفاده از matplotlib، با همان دستوارت متلب، می توانید قدرت بالای گرافیکی را به برنامه خود در پایتان (و یا به برنامه وب خود) اضافه کنید. مثلاً دستورات زیر تابع سیسنوسی را با اعمال بر روی بردار صفر تا پنج با گام ۰٫۱ ترسیم می کند. به چگونگی استفاده از دستور plot به صورت مشابهش در متلب توجه کنید.

 

import numpy as num
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
x = num.arange(0, 5, 0.1);
y = num.sin(x)
plt.plot(x, y)
plt.show()

 

اطلاعات بیشتر در این مورد به همراه لیست دستورات مشترک آن با متلب، را در صفحه رسمی انتشار matplotlib ببینید.

دانلود رایگان راهنمای فارسی محاسبات سیمبولیک متلب Symbolic Math

اولین ماشین حسابی که بعد از ورود به دانشگاه در سال ۸۰ گرفتم، یک ویژگی داشت که ازش خوشم می آمد. این ماشین حساب می توانست انتگرال معین هر تابعی را با دقت های مختلف و با روشهای مختلف عددی حساب کند. برایم خیلی جالب بود و مدت زیادی با ماشبن حسابم خوش بودم تا اینکه با متلب آشنا شدم. دیدم متلب هم مطابق انتظار همینها را دارد و انتگرال معین را با دستوراتی مثل quad به خوبی حساب می کند. اما مدتی کوتاهی بعد از آشنایی ام با متلب، یک چیز آن من را متعجب کرد و آن قدرت متلب در محاسبات نمادین یا سیمبولیک بود. متلب می توانست به راحتی انتگرال نامعین حساب کند و از یک تابع تحلیلی مشتق بگیرد. حتی می توانست، تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه را به همراه عکس آنها حساب کند. همچنین می توانست روابط مثلثاتی را به صورت خلاقانه ای ساده کند. موقعی که تازه ماشین حسابم را گرفته بودم، اصلاً فکر نمی کردم اصلاً بشود همچین کاری را انجام داد.
برای دانلود کتاب ادامه مطلب را ببینید.

ادامه مطلب >>