آموزش جستجوی علمی با Google Scholar

آموزش جستجوی علمی با Google Scholar

آموزش اصول مطالعه و پیاده سازی مقاله با متلب

آموزش اصول مطالعه و پیاده سازی مقاله با متلب

فرادرس شیوه ارائه علمی

نقد و بررسی فرادرس آموزش شیوه ارائه علمی

دانلود فایل پاورپوینت مرتبط با فرادرس آموزش شیوه ارائه علمی

دانلود فایل پاورپوینت مرتبط با فرادرس آموزش شیوه ارائه علمی

فرادرس شاخص های هدف گذاری و ارزیابی وضعیت پژوهشی

آموزش شاخص های هدف گذاری و ارزیابی وضعیت پژوهشی

فرادرس شیوه ارائه علمی

فرادرس شیوه ارائه علمی

نگارش متون آکادمیک در Latex – آموزش و دانلود توزیع های شناخته شده‎

فرادرس لاتک (LaTeX) تحت وب