دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس پایگاه داده

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص حالت چهره یا Facial Expression در متلب‬‬

‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده فرایند تصمیم گیری مارکوف یا Markov Decision Process در متلب‬

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده مکعب روبیک یا Rubik Cube در متلب‬‬

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص پلاک خودرو یا License Plate در متلب‬‬

‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده داده کاوی یا Data Mining در متلب‬‬ — فهرست اصلی

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تطبیق الگو یا Template Matching در متلب‬‬ — فهرست اصلی

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده بینایی ماشین یا Machine Vision در متلب‬‬