هیچ کس بهتر از شما به نیازهای آموزشی شما آگاه نیست. متلب سایت برای همکاری مؤثرتر با شما برای برآورده کردن این نیازهای آموزشی، دوره های آموزشی اختصاصی و سفارشی را برگزار می کند. برای شرکت در این دوره ها، موضوعی را که مایل به فراگیری آن هستید به متلب سایت اعلام می کنید. متلب سایت پس از رسیدن دوره به حد نصاب مشخص، اقدام به برگزار کردن آن می کند. اگر هرکدام از شرایط زیر که درباره شما صادق باشد،  ما به شما توصیه می کنیم با پر کردن فرم دوره های اختصاصی و سفارشی متلب سایت، با ما در فرآیند یادگیری خود همکاری کنید:

 

 • اگر برنامه های عمومی معرفی شده در صفحه دوره های آموزشی، با شرایط شما سازگار نیستند
 • اگر موضوعی را می خواهید که دوره آموزشی یا محصولی برای آن پیشنهاد نشده است
 • اگر از نظر زمانی برنامه خاصی را لازم دارید
 • اگر دوست دارید در یک برنامه فشرده آموزشی شرکت کنید

 

مزایای طرح دوره های اختصاصی:

 • شما می توانید درخواست برگزاری دوره های اختصاصی (بین یک الی سه نفر) و یا شبه اختصاصی (بین چهار الی شش) نفر را ثبت کنید.
 • اگر در پی دریافت آموزش در موضوع به خصوصی هستید که دوره عمومی برای آن در نظر گرفته نشده است، می توانید پیشنهاد تشکیل این دوره ها را ارائه نمایید.
 • اگر شما و دوستانتان گروهی را تشکیل داده اید که می خواهید در یک دوره آموزشی سفارشی شرکت نمایید، حتما از این طرح ویژه استفاده نمایید.
 • اگر برنامه زمانی دوره های عمومی برای شما مناسب نیست، می توانید درخواست شرکت در دوره های آتی را اعلام نمایید.
 • دوره های اختصاصی و سفارشی، غیر از اینکه به هدف برآورده کردن اختصاصی نیازهای آموزشی شما طراحی شده اند، با دوره های عمومی متلب سایت تفاوتی ندارند. به صورت مشخص، مشترکات زیر بین دوره های عمومی متلب سایت و دوره های اختصاصی و سفارشی وجود دارد:
  • گواهی شرکت در دوره ها
  • تخفیف دانشجویی ثبت نام
  • تخفیف برای ثبت نام در بیش از یک دوره

 

برای دسترسی به فرم مربوط به دوره های اختصاصی و سفارشی بر روی این لینک (+) کلیک نمایید.

 

توجه: لطفا در نظر داشته باشید که، برگزاری این دوره ها، صرفا در صورت برآورده شدن امکانات زمانی و مکانی لازم مقدور خواهد بود. از جمله این موارد، ارائه زمان آزاد توسط مدرسین است که قطعا تضمینی بر این مورد وجود ندارد. لذا تکمیل فرم، به معنی برگزاری قطعی دوره های اختصاصی نیست.