گنجینه آموزش های مهندسی عمران

گنجینه آموزش های مهندسی عمران

گنجینه آموزش های تزریق پلاستیک، پرس و حجم دهی فلزات

گنجینه آموزش های تزریق پلاستیک، پرس و حجم دهی فلزات

ارائه 96 ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک در شهریور ماه سال 94

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow - پیش ثبت نام

آموزش تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow