گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

برنامه نویسی

ارائه ۱۵۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه برنامه نویسی تا شهریور ماه سال ۹۴

دانلود رایگان آموزش فرادرس آشنایی با View و پیاده سازی آن در SQL Server

دانلود رایگان آموزش فرادرس آشنایی با View و پیاده سازی آن در SQL Server

دانلود رایگان آشنایی با سرورهای متصل (Linked Server) و پیاده سازی آن در SQL Server

دانلود رایگان آموزش آشنایی با سرورهای متصل (Linked Server) و پیاده سازی آن در SQL Server

دانلود فایل پاورپوینت مرتبط با فرادرس آموزش کاربردی SQL Server

دانلود فایل پاورپوینت مرتبط با فرادرس آموزش کاربردی SQL Server

آموزش کاربردی SQL Server

آموزش کاربردی SQL Server

آموزشی جامع طبقه بندییاClassification (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification (به زبان فارسی)