x عدم نمایش
Faradars Discount
تا ۵۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف عیدانه فرادرس کد تخفیف: GDR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

دانلود رایگان آموزش انتقال حرارت هدایتی CFD و کنترل انتقال حرارت بوسیله فین

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

مراجع مرتبط با آموزش انتقال حرارت

آموزش شبیه سازی مدارات الکتریکی به کمک OrCad

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی تطابق ویژگی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی های محلی

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی طراحی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل یا MPC در متلب

آموزش روش های عددی کامپیوتری در مهندسی