x عدم نمایش
Faradars Discount
تا ۵۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف عیدانه فرادرس کد تخفیف: GDR98
فرصت باقیمانده

مراجع مرتبط با آموزش پردازش ویدئو

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی تطابق ویژگی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی های محلی

آموزش پردازش ویدیو

تناظر یابی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگیهای محلی

بسته طلایی فیلم‌های آموزشی پردازش تصویر در متلب (به زبان فارسی)