Faradars Discount
۵۰٪ تخفیف تخفیف فرادرس ویژه روز دانشجو کد تخفیف: AZAR97
Faradars Discount
فرصت باقیمانده تخفیف ویژه
مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه 96 ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک در شهریور ماه سال 94

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)

آموزش محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)