Faradars Discount
ضیافت آموزشی ماه مبارک رمضان لیست آموزش‌های رایگان (۶+۱۲ آموزش جدید اضافه شد) کلیک کنید
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

آموزش ماشینهای الکتریکی 2

آموزش ماشینهای الکتریکی ۲

آموزش کاربرد فازی در سیستم های قدرت