Faradars Discount
۵۱٪ تخفیف جشنواره سال نو فرادرس کد تخفیف: NWYR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده تخفیف ویژه

کاربردهای داده کاوی و هوش تجاری در زندگی واقعی — راهنمای کاربردی

آموزش داده کاوی با استفاده از WEKA

داده کاوی در مهندسی صنایع