x عدم نمایش
Faradars Discount
تا ۵۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف عیدانه فرادرس کد تخفیف: GDR98
فرصت باقیمانده

کاربردهای داده کاوی و هوش تجاری در زندگی واقعی — راهنمای کاربردی

آموزش داده کاوی با استفاده از WEKA

داده کاوی در مهندسی صنایع