Faradars Discount
۴۰٪ تخفیف آخرین فرصت‌ جشنواره تخفیف، ویژه پایان سال تحصیلی کد تخفیف: ESY98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

نقد و بررسی مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

مراجع مرتبط با آموزش معماری کامپیوتر با رویکرد حل مساله‎

آموزش مکاترونیک کاربردی ۱

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش معماری کامپیوتر

مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

فرادرس آموزشی طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی