الگوریتم های خوشه بندی در پایتون — راهنمای کاربردی

مجموعه داده های پابلیک برای علم داده و یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی

مقایسه دانشمند داده و مهندس یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی

داده‌کاوی و برخی از موضوعات روز پژوهشی — راهنمای کاربردی

هوش تجاری (Business Intelligence) چیست؟ — به زبان ساده

کاربردهای داده کاوی و هوش تجاری در زندگی واقعی — راهنمای کاربردی

کلان داده (Big Data) چیست؟ — راهنمای ساده

داده کاوی (Data Mining) — به بیان ساده