x عدم نمایش
Faradars Discount
تا ۵۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف عیدانه فرادرس کد تخفیف: GDR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های GAMS

آموزش طراحی آزمایش و بهینه سازی

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

معرفی مراجع مرتبط با «ارتباط نرم افزارهای GAMS و MATLAB»

آموزش ارتباط نرم افزارهای GAMS و MATLAB

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی طراحی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل یا MPC در متلب

آموزش الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO در متلب