ارائه بیش از 622 ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در شهریور ماه سال 94

ارائه ۶۹۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش در دست انتشار انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection