دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICROM2014

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICROM2014

دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک توسط انجمن رباتیک ایران با همکاری دیگر انجمن های علمی من جمله انجمن مکاترونیک ایران در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳در دانشگاه خواجه نصیر طوسی برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد فضایی علمی با حضور انجمن های مرتبط جهت تبادل نظر میان محققین و صاحبان صنایع مربوطه و ایجاد ارتباط مستقیم میان آنها بود.

با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی در جوامع بین الملل، نیاز به پیشرفت در حوزه رباتیک و مکاترونیک جهت همگام شدن با کشورهای در حال رشد امری ضروری است. از آنجا که ایران از جمله کشور های در حال توسعه در حوزه رباتیک و مکاترونیک می باشد، این رویداد نقطه عطفی برای مهندسین و متخصصین از سازمان‌های آکادمیک و صنعتی جهت تکامل یک رویکرد جمعی در راستای دستیابی به نیازهای امروزی و آینده صنعت رباتیک محسوب می‌شود.

در این کنفرانس علاوه بر ارائه مقالات علمی، آخرین دستاورد های حوزه رباتیک و مکاترونیک طی نمایشگاه جانبی ارائه شد. همچنین نشستهایی در جهت استفاده از ظرفیتها و پتانسیل شرکت های خصوصی جهت توسعه صنعت رباتیک مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه مقالات کنفرانس ICROM2014 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICROM2014

دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک توسط انجمن رباتیک ایران با همکاری دیگر انجمن های علمی من جمله انجمن مکاترونیک ایران در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۳در دانشگاه خواجه نصیر طوسی برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد فضایی علمی با حضور انجمن های مرتبط جهت تبادل نظر میان محققین و صاحبان صنایع مربوطه و ایجاد ارتباط مستقیم میان آنها بود.

با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی در جوامع بین الملل، نیاز به پیشرفت در حوزه رباتیک و مکاترونیک جهت همگام شدن با کشورهای در حال رشد امری ضروری است. از آنجا که ایران از جمله کشور های در حال توسعه در حوزه رباتیک و مکاترونیک می باشد، این رویداد نقطه عطفی برای مهندسین و متخصصین از سازمان‌های آکادمیک و صنعتی جهت تکامل یک رویکرد جمعی در راستای دستیابی به نیازهای امروزی و آینده صنعت رباتیک محسوب می‌شود.

در این کنفرانس علاوه بر ارائه مقالات علمی، آخرین دستاورد های حوزه رباتیک و مکاترونیک طی نمایشگاه جانبی ارائه شد. همچنین نشستهایی در جهت استفاده از ظرفیتها و پتانسیل شرکت های خصوصی جهت توسعه صنعت رباتیک مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه مقالات کنفرانس ICROM2014 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی مقاله "Design, Simulation and Optimization of a Novel DC Electroosmotic Micro-infusion Pump"
نویسندگان Firouz Safaifar, Nima Talebzadeh, Hadi Veladi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Management of Change propagation in Mechatronic Product Design Based on Minimum Cost of Changes"
نویسندگان Seyed Amir Ahmadinejad, Ahmad Afshar
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Mechanical Design, implementation and tracking control of a seven degree of freedom redundant manipulator using discontineous lyapunov-based controller"
نویسندگان Mohammad Reza Sajadi, Yaghoub Azizi, Rana Hosseini
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "A Fast Kinematic-Based Control Method for Lowerlimb Power Augmentation Exoskeleton"
نویسندگان A. Taherifar, G.R. Vossoughi, A. S. Ghafari
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "4-D body posture in sagittal plane for care-receiver patient can be estimated by using only two lowreolution tactile sensors mounted on robot arms"
نویسندگان Mohammad Hadi Honarvar, Tatsuya Suzuki
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Implementation of Analytic Iterative Redundancy Resolution Technique on KNTU Cable Robot"
نویسندگان Fereshteh Sabahi, Mohammad A. Khosravi, Hamid D. Taghirad
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "A Real-time Coverage and Tracking Algorithm for UAVs based on Potential Field"
نویسندگان Hosein Khandani, Hadi Moradi, Javad Yazdan Panah
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله RoboParrot: A Robotic Platform for Human Robot Interaction, case of Autistic Children
نویسندگان Pegah Soleiman, Sohail Salehi, Maryam Mahmoudi, Morteza Ghavami, Hadi Moradi, Hamidreza Pouretemad,
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Determining Mood via Emotions Observed in Face by Induction"
نویسندگان Mojgan Hashemian, Hadi Moradi, Maryam S Mirian
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Adaptive H∞ Controller Based on GA-Hybrid Wavelet RBF for Robot Arm"
نویسندگان Bahar Ahmadi, Hamid Nourisola
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Adaptive Position/Force Control of Robot Manipulators with Force Estimation"
نویسندگان Mohamadreza Homayounzade, Mehdi Keshmiri
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Robust Output Feedback Control for a Class of Nonlinear Systems"
نویسندگان Mohamadreza Homayounzade, Mehdi Keshmiri
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "The Effect of Employing Humanoid Robots for Teaching English on Students’ Anxiety and Attitude"
نویسندگان Minoo Alemi, Ali Meghdari, Maryam Ghazisaedy
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Social Robots as Assistants for Autism Therapy in Iran: Research in Progress"
نویسندگان A.R.Taheri, M.Alemi, A.Meghdari, H.R.PourEtemad, N.Mahboob Basiri
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Actor-Critic Neural Network Reinforcement Learning for Walking Control of a 5-Link Bipedal Robot
نویسندگان Yasaman Vaghei, Ahmad Ghanbari
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Analysis of Tactile Imprints for Multi-Fingered Robot Hands
نویسندگان Nicolas Gorges, Stefan Escaida Navarro, Heinz W¨orn
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Synthesis of System for Automatic Formation of Multilink Manipulator Velocity"
نویسندگان Vladimir F. Filaretov, Dmitry A. Yukhimets, Alexandr Yu. Konoplin
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Detecting finger movement through classification of electromyography signals for use in control of robots"
نویسندگان Maryam Alimohammadi Soltanmoradi, Vahid Azimirad, Mahdiyeh Hajibabazadeh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "A system for feature classification of emotions based on Speech Analysis; Applications to Human-Robot Interaction"
نویسندگان Mohammad Rabiei, Alessandro Gasparetto
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Offset-Free Adaptive Nonlinear Model Predictive Control for Pneumatic Servo System"
نویسندگان Bahareh Vatankhah, Mohammad Farrokhi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "LQR Motion Control and Analysis of a Prototype Spherical Robot"
نویسندگان Farshad Khademian Zadeh, Samira Asiri, Payman Moallem, Maryam Malek Zadeh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Brain-Robot interface: distinguishing left and right hand EEG signals through SVM"
نویسندگان Mahdiyeh Hajibabazadeh, Vahid Azimirad
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Mechatronic System Mounted on Insole for Analyzing Human Gait
نویسندگان Davide Giovanelli, Nicola Giovanelli, Paolo Taboga, Erfan Shojaei Barjuei, Paolo Boscariol, Renato Vidoni, Alessandro Gasparetto, Stefano Lazzer
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Fast Object Tracking with Long-Term Occlusions Handling in Dynamic Scenes"
نویسندگان Mohammad Amin Bagherzadeh, Mehran Yazdi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Using Rapidly Random Trees and Linear Pro-gramming for Stable Operation of a Multi-Robot System on Domes
نویسندگان Mehrab Norouzitallab, Kourosh Naderi, Hadi Moradi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Control System Design of an Active Assistive Exoskeletal Robot for Rehabilitation of Elbow and Wrist"
نویسندگان Esmaeil Mohammadi, Hassan Zohoor, Seyed Mohsen Khadem
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Stable Walking of Quadruped Robots Using Fuzzy Back-stepping Approach"
نویسندگان Sh.Shakourzadeh, M. Farrokhi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "A Control Approach for Five Bar Linkage Manipulator Based on Imperialist Competitive Algorithm"
نویسندگان Nazila Nikdel, Sasan Hassanpour, Mohammad Ali Badamchizadeh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Gait Generation and Transition for a Five-Link Biped Robot by Central Pattern Generator
نویسندگان Sahar Farshbaf Rashidi, Mohammad-Reza Sayyed Noorani, Maryam Shoaran, and Ahmad Ghanbari
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Fuzzy Supervisory Assisted Impedance Control to Reduce Collision Impact"
نویسندگان Mostafa Rahimi Dizaji, Mohammad Reza Hairi Yazdi, Moteaal Asadi Shirzi, Ziba Gharehnazifam
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Optimum Determination of Motor Mount locations for a Cable-driven Rehabilitation Robot
نویسندگان Behnam Miripour Fard, Tahereh Padargani, Samin Saki
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Adaptive Robust Sliding Mode Controller Design for Full Control of Quadrotor with External Disturbances"
نویسندگان Alireza Modirrousta, Mahdi Khodabandeh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Geometric Control of the Brachiation Robot using Controlled Lagrangians Method
نویسندگان Shabnam Tashakori, Gholamreza Vossooghi, Ehsan Azadi Yazdi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Nonlinear Optimal Control via Finite Time Horizon State-dependent Riccati Equation"
نویسندگان Moharam Habibnejad Korayem, Saeed Rafee Nekoo
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "The Nonlinear Suboptimal Diving Control of an Autonomous Underwater Vehicle"
نویسندگان Behdad Geranmehr, Saeed Rafee Nekoo
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "The State-dependent Set-point Regulation and Tracking Control of Horizontal Motion of AUV"
نویسندگان Behdad Geranmehr, Saeed Rafee Nekoo
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "A Comparative Study on SMC, OSMC and SDRE for Robot Control"
نویسندگان Moharam Habibnejad Korayem, Alireza Khademi and Saeed Rafee Nekoo
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "High Precision Electro-Hydraulic Self Leveling Platform system"
نویسندگان Behdad Geranmehr, Kamran Vafaee, Aliakbar Sadeqi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Push Recovery for NAO Humanoid Robot
نویسندگان Payam Ghassemi, Mehdi Tale Masouleh, Ahmad Kalhor
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Automated Synthesis of Optimal Controller Using Multi-Objective Genetic Programming For Two- Mass-Spring System"
نویسندگان Iman Gholaminezhad, Ali Jamali and Hirad Assimi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Comparison of Nearest Neighbor and Probabilistic Data Association Methods for Non-linear Target Tracking Data Association"
نویسندگان Laleh Rabiee Kenari, Mohammad Reza Arvan
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformation"
نویسندگان Ehsan Sadraei, Majid M. Moghaddam, Mohamad H. Moazzen, Mohamad H. Moazzen
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Conceptual Design of a Lower Limb Motion Assist Robot with Bodyweight Support"
نویسندگان Milad D. Farahani, S. Ali A. Moosavian, Payam Zarafshan
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Dynamic Balancing of Two Planar Parallel 3-DOF Mechanisms without Counter-Rotations"
نویسندگان Mohammad Homayounpouri, Mehdi Tale Masouleh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Gas Turbine Fault Detection and Identification by using Fuzzy clustering methods"
نویسندگان Amin Ollah Khormali, Mahdi Aliyari Sh
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Reduced Order Representation of Robust Multi-target Multi-agent Sensor Allocation"
نویسندگان Hamidreza Nourzadeh, John E. McInroy, Nasrin Sadeghzadehyazdi, Siavash Fakhimi Derakhshan
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Study on the Effect of Axial Forces on Dynamic Stiffening of a 3-RPR Planar Parallel Manipulator with Flexible Intermediate Links"
نویسندگان Mohsen Hajebi Kak hki, Saeed Ebrahimi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Coverage Control Considering Unknown Moving Obstacles Avoidance"
نویسندگان Marzieh Kooshkbaghi, Farzaneh Abdollahi
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Forbidden Region Virtual Fixture for Nonlinear Teleoperation Systems with Variable Time Delays"
نویسندگان M. A. Soleimani, I. Sharifi, H. A. Talebi, A. A. Suratgar, F. Koochaki
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Free Chattering Sliding Mode Control with Adaptive Algorithm for Ground Moving Target Tracking"
نویسندگان Alireza Modirrousta, Mohsen Sohrab, Seyed Mohammad Mehdi Dehghan
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Dynamics Modeling of a Biped Robot with Active Toe Joints"
نویسندگان Mahdokht Ezati, Majid Khadiv and S. Ali A. Moosavian
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله "Singularity Analysis of a Novel Three Translational DoF Parallel Robot Considering Kinematic Asymmetric Property"
نویسندگان Mohsen Asgari, Mahdi A. Ardestani, Mersad Asgari
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎