فرادرس آموزش نرم افزار آماری SPSS

فرادرس آموزش نرم افزار آماری SPSS

امروزه در بیشتر علوم، استفاده نرم‌افزارهای رایانه‌ای امری بدیهی به نظر می‌رسد. در علوم آماری و رشته‌های وابسته به آن نیز استفاده از نرم‌افزارهای آماری روز به روز گسترده‌تر شده و برای انجام محاسبات پیچیده آماری از این گونه ابزارها بهره برده می‌شود.

نرم‌افزار کاربردی SPSS یکی از نرم‌افزارهای آماری است که امروزه بیشترین کاربرد را در بررسی و تحقیقات علوم اجتماعی دارد.

در این آموزش به بررسی اولیه این نرم افزار پرداخته شده و محاسبات ساده نظیر آمار های توصیفی مانند میانگین، میانه، نما، واریانس، ضریب تغییرات، ضریب چولگی، برجستگی، رسم نمودارهای آماری و همچنین قالب بندی خروجی انجام خواهد شد.

فرادرس آموزش نرم افزار آماری SPSS

امروزه در بیشتر علوم، استفاده نرم‌افزارهای رایانه‌ای امری بدیهی به نظر می‌رسد. در علوم آماری و رشته‌های وابسته به آن نیز استفاده از نرم‌افزارهای آماری روز به روز گسترده‌تر شده و برای انجام محاسبات پیچیده آماری از این گونه ابزارها بهره برده می‌شود.

نرم‌افزار کاربردی SPSS یکی از نرم‌افزارهای آماری است که امروزه بیشترین کاربرد را در بررسی و تحقیقات علوم اجتماعی دارد.

در این آموزش به بررسی اولیه این نرم افزار پرداخته شده و محاسبات ساده نظیر آمار های توصیفی مانند میانگین، میانه، نما، واریانس، ضریب تغییرات، ضریب چولگی، برجستگی، رسم نمودارهای آماری و همچنین قالب بندی خروجی انجام خواهد شد.

 

 

سرفصل ها و عناوین مورد بحث در این آموزش:

  • آشنایی با رابط کاربری نرم افزار و انواع پنچره های آن
  • معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه گیری
  • معرفی شاخص های جمعیت (تمرکز و پراکندگی)
  • ورود داده های و انجام محاسبات روی آن ها
  • استخراج آماره‌های توصیفی
  • آشنایی با مفهوم جداول توافقی و ایجاد آن ها
  • رسم نمودارهای آماری
  • تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

 

آموزش های تکمیلی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه فرادرس آموزش نرم افزار آماری SPSS به این لینک (+) مراجعه نمایید.