فرادرس ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن

فرادرس ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن

علم سازه، به بررسی و تحلیل سازه های مختلف از جمله سازه های فولادی می پردازد. برای شبیه سازی و نمونه سازی در این علم از روش های مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها ساخت سازه با استفاده از ماکارونی است. از سوی دیگر آموزش بعضی از مهارت های عملی برای دانش آموزان (دوره های اول و دوم متوسطه) جهت کمک به آنها برای افزایش خلاقیت و بروز استعدادهای آنان و همچنین ارتقاء نشاط علمی، بسیار مفید است.

لذا با توجه به این که دانشجویان مختلفی در رشته های فنی، مشغول ساخت انواع سازه های ماکارونی هستند، می تواند به صورت عملی و در سطح مقدماتی آموزش هایی را برای دانش‌آموزان نیر برگزار نمود. یک دانش‌آموز بعد از مشاهده این دوره می‌تواند خودش یک پل ماکارونی بسازد و آن‌را بارگذاری نماید و نتیجه‌ی کار خود را مشاهده کند.

فرادرس ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن

علم سازه، به بررسی و تحلیل سازه های مختلف از جمله سازه های فولادی می پردازد. برای شبیه سازی و نمونه سازی در این علم از روش های مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها ساخت سازه با استفاده از ماکارونی است. از سوی دیگر آموزش بعضی از مهارت های عملی برای دانش آموزان (دوره های اول و دوم متوسطه) جهت کمک به آنها برای افزایش خلاقیت و بروز استعدادهای آنان و همچنین ارتقاء نشاط علمی، بسیار مفید است.

لذا با توجه به این که دانشجویان مختلفی در رشته های فنی، مشغول ساخت انواع سازه های ماکارونی هستند، می تواند به صورت عملی و در سطح مقدماتی آموزش هایی را برای دانش‌آموزان نیر برگزار نمود. یک دانش‌آموز بعد از مشاهده این دوره می‌تواند خودش یک پل ماکارونی بسازد و آن‌را بارگذاری نماید و نتیجه‌ی کار خود را مشاهده کند.

 

 

سرفصل ها و عناوین مورد بحث در این آموزش:

 • مقدمه کوتاه و معرفی کلیت ماجرا
 • ساخت سازه های آموزشی اولیه. (هرم و مکعب)
  • تبیین هدف این بخش (تبیین تفاوت ساختار مثلثی با مربعی و تبیین مفهوم خرپا)
  • آموزش برش ماکارونی
  • آموزش چسباندن
  • آموزش بارگذاری و آزمایش سازه ها
 • ساخت پل ماکارونی
  • آموزش کشیدن نقشه
  • ساخت پل نوع فشاری
  • ساخت پل نوع کششی
  • بارگذاری و مقایسه

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه فرادرس ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن به این لینک (+) مراجعه نمایید.