مجموعه آموزش های برنامه های پاسخگویی بار

مجموعه آموزش های برنامه های پاسخگویی بار
 

برنامه های پاسخگویی بار یکی از عمده ترین روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی هستند که برای بازارهای برق طراحی شده اند. این روش ها جدید می باشند، زیرا بازارهای برق به تازگی در دنیا اجرا شده اند. به علت تاثیر فوق العاده آن ها در بهبود عملیات بازار مورد توجه چشم گیر محققان برق در سراسر دنیا قرار گرفته اند. مدل سازی ریاضی – اقتصادی این برنامه ها برای اولین بار در ایران و در آزمایشگاه مدیریت انرژی دانشگاه تربیت مدرس توسط مولف و اساتید راهنما ایجاد شده است که در اینجا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

مجموعه آموزش های برنامه های پاسخگویی بار
 

مطابق تعریف دپارتمان انرژی امریکا Demand Response عبارت است از توانایی مشترکین صنعتی، تجارتی و مسکونی برای بهبود الگوی مصرف انرژی الکتریکی در زمانهای پیک بار به منظور نیل به قیمتهای مناسب (Effect Price) و قابلیت اطمینان شبکه (Reliability). پاسخگویی بار می‌تواند شکل مصرف انرژی الکتریکی را تغییر دهد بنحوی که بیشترین بازده مصرف در طی ساعات پیک بدست آید، بارها مدیریت شوند، پیک سیستم کاهش یافته، مصارف به ساعات غیر پیک منتقل شده و یا حتی ژنراتورهای خصوصی (DG) وارد مدار شوند.

 

 

سرفصل ها و عناوین مورد بحث در این آموزش:

 • برنامه های پاسخگویی بار
  • کلیات
  • تعاریف
  • تاریخچه و بازار برق
  • اهداف، منافع، برنامه ها، انواع، کاربردها، ارتباط با دستگاه های اندازه گیری پیشرفته و شبکه هوشمند
 • مدلسازی برنامه های پاسخگویی بار
  • الاستیسیته
  • مدل تک پریودی
  • مدل چند پریودی
  • مدل خطی
  • مدل های غیرخطی
  • مثالهای کاربردی
  • تجربیات جهانی
  • آژانس بین المللی انرژی
  • اجرا در آمریکا، اجرا در اروپا، اجرا در اسیا، اجرا در استرالیا، نتایج برنامه ها در سالهای گذشته
  • برنامه ریزی آینده
 • ضرورت اجرا در ایران
  • تحلیل پیک بار در سالهای گذشته
  • بررسی انرژی الکتریکی مصرفی
  • بررسی منحنی تداومی بار
  • ضرورت پیک سایی و اجرای برنامه ها در کشور

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه مجموعه فرادرس های برنامه های پاسخگویی بار به اینلینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: دسته‌بندی نشده