فرادرس لاتک (LaTeX) تحت وب

fvrtex9402

سالهای زیادی از زمانی که مولفین یک مقاله کنار هم نشسته و نگارش آن را به پیش می بردند، نمی گذرد. بعدها با رایج شدن ایمیل و اشتراک فایل، در یک گام رو به جلو مولفین بخش های مختلف مقاله را مستقلا به پیش برده و در یک سیر مکرر ارسال و دریافت فایلها، نگارش را به پیش می بردند. ما امروز از آن زمان نیز عبور کرده ایم.

با توسعه فضای ابری، این امکان برای مولفین یک مقاله فراهم است که هر یک با داشتن دسترسی به آخرین به روزرسانی از مقاله، بتوانند به صورت همزمان روی بخش های مختلف آن کار کنند.

در این آموزش ما این هدف را دنبال می کنیم که به وسیله بستر نرم افزار​​ی قوی موجود در اینترنت، پروژه های گروهی مقاله نویسی و … را به راحتی و با کیفیت بالا انجام دهیم.

fvrtex9402

سالهای زیادی از زمانی که مولفین یک مقاله کنار هم نشسته و نگارش آن را به پیش می بردند، نمی گذرد. بعدها با رایج شدن ایمیل و اشتراک فایل، در یک گام رو به جلو مولفین بخش های مختلف مقاله را مستقلا به پیش برده و در یک سیر مکرر ارسال و دریافت فایلها، نگارش را به پیش می بردند. ما امروز از آن زمان نیز عبور کرده ایم.

با توسعه فضای ابری، این امکان برای مولفین یک مقاله فراهم است که هر یک با داشتن دسترسی به آخرین به روزرسانی از مقاله، بتوانند به صورت همزمان روی بخش های مختلف آن کار کنند.

در این آموزش ما این هدف را دنبال می کنیم که به وسیله بستر نرم افزار​​ی قوی موجود در اینترنت، پروژه های گروهی مقاله نویسی و … را به راحتی و با کیفیت بالا انجام دهیم.

 

 

فهرست عناوین مورد بحث:

 • مقدمه، اهداف، مباحث پایه ای
 • افزودن سایت مذکور به صورت افزونه در مرورگر کروم و معرفی وب سایت جامع Write LaTeX
 • تشریح امکانات موجود در سایت مذکور
 • نحوه آپلود کردن فایل ها نظیر تصاویر و اطلاعات کتابشناختی
 • استفاده از قالب های مختلف موجود برروی سایت
  • پایان نامه
  • مقاله
  • رزومه
  • گزارش
  • و …
 • ارائه یک مثال برای نوشتن در قالب مقاله

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه فرادرس لاتک (LaTeX) تحت وب به این لینک (+) مراجعه نمایید.