آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو (LINGO)

آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو

نرم افزارهایی مانند GAMS و LINGO و CPLEX از جمله نرم افزار هایی میباشند که هدف آنها حل مدل های ریاضی با استفاده از الگوریتم های خاص تعریف شده در آنها می باشد. در این دوره آموزشی قصد داریم تا بطور کامل نرم افزار Lingo را در در دو سطح عملیاتی و فلسفی، مورد بحث قرار دهیم. انتظار میرود در پایان این دوره تسلط کامل بر روی این نرم افزار را بدست آورده و در حل مدل های مختلف ریاضی از آن استفاده نمایید.

آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه بهینه سازی مسائل مختلف فنی انجام شده است. اولین قدم در حل یک مسئله مدل سازی آن با رعایت چهار چوب ها و محدودیت های خاص می باشد. طبیعتا مدل سازی یک پدیده واقعی و شبیه سازی آن به صورت یک مسئله ریاضی، نیازمند در نظر گیری مفروضات و محدودیت هایی می باشد که آن را از دنیای واقعی دور می کند.

هر چقدر بتوان مدل را به پدیده واقعی موجود نزدیک تر کرد جواب به دست آمده از حل آن واقعی تر بوده و با توجیه بیشتری می توان آن را در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار داد. اما این امر باعث پیچیدگی مدل و در نتیجه افزایش درجه سختی حل آن خواهد شد. لذا در سال های اخیر روش های مختلفی برای شبیه سازی یک مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از این ابزار کارا استفاده از مدل های ریاضی می باشد. ارائه مفهوم این نوع مدل سازی همراه با ارائه روش های حل آن نیز بوده است.

الگوریتم های قدرتمندی برای حل این مدل ها مطرح شده اند. اما با افزایش ابعاد مسئله و پیچیدگی مدل بایستی ابزار مناسبی هم برای اجرای این الگوریتم ها مورد استفاده قرار گیرند. نرم افزارهایی مانند GAMS و LINGO و CPLEX از جمله این نرم افزارها می باشند که هدف آنها حل مدل های ریاضی با استفاده از الگوریتم های خاص تعریف شده در آنها می باشد.

لذا مهندسین، دانشجویان و پژوهشگرانی که در حوزه بهینه سازی فعالیت می کنند بایستی کار با این نرم افزارها، تفاوت آنها با یکدیگر و کارکردهایشان را به خوبی فرا گرفته و برحسب نیاز از آنها استفاده نمایند. در این دوره آموزشی قصد داریم تا به طور کامل نرم افزار Lingo را در در دو سطح عملیاتی و فلسفی، مورد بحث قرار دهیم. انتظار می رود در پایان این دوره تسلط کامل بر روی این نرم افزار را به دست آورده و در حل مدل های مختلف ریاضی از آن استفاده نمایید.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: معرفی نرم افزار لینگو
  • لینگو چیست؟
  • طریقه نصب لینگو
  • پنجره وضعیت حل کننده
  • تحلیل یک نمونه از گزارش حل
 • درس دوم: مدل سازی به زبان لینگو
  • نام گذاری مدل و محدودیت ها
  • بیشترین ابعاد مسأله
  • تعریف مجموعه ها
  • تعریف داده ها
  • دستورات حلقه ای
  • ارائه مثال
 • درس سوم: توابع لینگو
  • تعریف انواع متغیرها
  • عملگرها و توابع لینگو
 • درس چهارم: منوهای محیط لینگو
  • منوی File
  • منوی Edit
  • منوی LINGO
  • منوی Window
  • منوی Help
 • درس پنجم: ارائه مثال های عددی
 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش جامع نرم افزار بهینه سازی لینگو به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های 

 • مهندسی صنایع
 • مهندسی برق
 • مدیریت

 

پیش نیازهای علمی

 • مدل سازی ریاضی
 • حل مدل و تحلیل حساسیت
 • برنامه نویسی مقدماتی