جستجوی هارمونی

فیلم آموزشی جامع جستجوی هارمونی یا Harmony Search در متلب (به زبان فارسی)