آموزش مکاترونیک کاربردی ۱

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مهندسی مکانیک، مکاترونیک و روباتیک

فیلم آموزشی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD) (به زبان فارسی)

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی