بسته طلایی فیلم های آموزشی برنامه نویسی متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی آشنایی با متلب – تهیه شده توسط شرکت سازنده متلب