x عدم نمایش
Faradars Discount
۴۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف فرادرس کد تخفیف: BHN98 .
فرصت باقیمانده

نقد و بررسی فرادرس آموزش ماشین های بردار پشتیبان یا SVM در متلب

راهنمای استفاده از تابع length در متلب

راهنمای استفاده از تابع numel در متلب

راهنمای استفاده از تابع size در متلب

راهنمای استفاده از تابع logspace در متلب

راهنمای استفاده از تابع linspace در متلب

راهنمای استفاده از تابع flipud در متلب

راهنمای استفاده از تابع fliplr در متلب