ارائه ۵۹ ساعت آموزش تخصصی در حوزه آموزش های عمومی تا شهریور ماه سال ۹۴

تولید برق از لیمو یا سیب زمینی

فرادرس آموزش تولید برق از لیمو یا سیب زمینی