گنجینه آموزش های کاربری کامپیوتر

گنجینه آموزش های کاربری کامپیوتر

ارائه ۵۹ ساعت آموزش تخصصی در حوزه آموزش های عمومی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش ویندوز ۸ (Windows 8)