نصب OpenCV

روش نصب OpenCV-Python در ویندوز — به زبان ساده