سخنرانی تد (Ted): کرگ ونتر از حیات مصنوعی پرده بر می دارد + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): ما می توانیم از باکتری برای تشخیص سرطان (و شاید درمان آن) استفاده کنیم + لینک دانلود

بونی باسلر در مورد گفتگوی باکتری ها صحبت می کند

سخنرانی تد (Ted): در مورد گفتگوی باکتری ها + لینک دانلود