مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

آموزش نرم افزار ANSYS Workbench

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش کاربردی نرم افزار انسیس

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مهندسی مکانیک، مکاترونیک و روباتیک

آموزش محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)