ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش طراحی سیستم زمین در نرم افزار ETAP - پیش ثبت نام

آموزش طراحی سیستم زمین در نرم افزار ETAP

فرادرس محاسبات اتصال کوتاه در نرم افزار ETAP

فرادرس آموزش تحلیل پخش بار در نرم افزار ETAP

فیلم آموزشی آشنایی با محیط نرم افزار ETAP