آموزش گرامر، زبان منظم و ماشین NFA و DFA در نظریه زبان ها و ماشین (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش مدیریت حافظه در سیستم عامل (مرور – تست کنکور ارشد)