دانلود رایگان فایلهای راهنمای متلب-جعبه ابزار یا تولباکس برازش منحنی

فیلم آموزشی درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح در متلب (به زبان فارسی)

ترفند متلب: برازش منحنی مبتنی بر داده در متلب